Disclaimer


ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V echter niet, noch kan ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V zijn verstrekt.

 

ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ACCOUNTANTSKANTOOR G. JANSEN B.V.

 

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
0316 531 337 - info@accountantskantoorgjansen.nl

 

Accountantskantoor G. Jansen B.V.
Noorder Markweg 4
7036 AN Loerbeek

 

Laatste update: 01-05-2018

 

Accountantskantoor G. Jansen B.V.
Noorder Markweg 4
7036 AN Loerbeek