Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

Woensdag 20 mei 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland wonende ondernemers met een bedrijf in Nederland. De eerste groep komt in aanmerking voor ondersteuning in het levensonderhoud. De tweede groep komt in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal. De lening is rentedragend en bedraagt maximaal € 10.157. De rente op deze lening bedraagt 2% per jaar. De lening moet binnen drie jaar terugbetaald worden. Tot 1 januari 2021 hoeft niet afgelost te worden op de lening.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bij de uitbreiding van de Tozo met ondernemers in grenssituaties bekend dat hij één gemeente wilde aanwijzen waar deze groep de aanvraag kan indienen voor bedrijfskapitaal. Met ingang van 18 mei kunnen ondernemers die elders in de EU, de EER of in Zwitserland wonen en in Nederland hun bedrijf zich melden bij de gemeente Maastricht. Op de website van de gemeente Maastricht is een aanvraagformulier te vinden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie

Verder actueel
Donderdag 25 juni 2020
Donderdag 25 juni 2020
Donderdag 18 juni 2020
Donderdag 18 juni 2020
Donderdag 18 juni 2020
Donderdag 18 juni 2020
Woensdag 17 juni 2020
Donderdag 11 juni 2020
Donderdag 11 juni 2020
Donderdag 11 juni 2020
Donderdag 04 juni 2020
Donderdag 04 juni 2020
Accountantskantoor G. Jansen B.V.
Noorder Markweg 4
7036 AN Loerbeek