Verplicht eigen risico Zvw 2022

Woensdag 14 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft gehoor aan dit verzoek en heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Bron: Overig | publicatie | 3227384-1012526-Z

Verder actueel
Donderdag 18 augustus 2022
Donderdag 18 augustus 2022
Donderdag 04 augustus 2022
Donderdag 28 juli 2022
Accountantskantoor G. Jansen B.V.
Noorder Markweg 4
7036 AN Loerbeek