Klachtenregeling

Klachten worden ter behandeling en afwikkeling doorgestuurd naar de compliance afdeling van ETL Nederland. Zij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren zij u over de verdere procedure. Meer informatie over ETL Nederland vind u op de website van ETL Nederland.

 

compliance@etlnederland.nl inzake klachtenregeling

 

Bijlagen bij Klachtenregeling

Klachtenformulier

Accountantskantoor G. Jansen B.V.
Noorder Markweg 4
7036 AN Loerbeek